Tájékoztatás az „Általános felhasználási célú földgáz energia beszerzése - 2022/2023” tárgyú, KM01GE2223 azonosítószámú keretmegállapodást érintő 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében foglalt kötelező elektronikus adatszolgáltatással kapcsolatosan


2022.09.23. 12:14

Tisztelt Intézmények!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az „Általános felhasználási célú földgáz energia beszerzése - 2022/2023” tárgyú, KM01GE2223 azonosítószámú keretmegállapodást érintő 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében foglalt kötelező elektronikus adatszolgáltatást a kozbeszerzes@kef.gov.hu e-mail címre kérjük megküldeni.
Az adatszolgáltatást abban az esetben kell megküldeni, amennyiben az Intézmény a 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltakat nem fogja alkalmazni.

Az e-mailben a Min-Földgáz-intézmény _lista_354_2022_szerint nevű excel fájlt is kérjük megküldeni, amiben meg kell adni a következőket:az Intézmény KEF azonosító számát,

  • az Intézmény nevét,
  • az Intézmény címét,
  • a földgázkereskedő nevét,
  • a földgázkereskedő címét
  • a földgáz-kereskedelmi szerződésben előírt minimális földgázmennyiséget (kWh)

A Min-Földgáz-intézmény _lista_354_2022_szerint excel fájl nevében az intézmény szövegrészt az adatszolgáltatással érintett Intézmény rövid nevére kell átírni.

Az e-mailhez az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni:

  • 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozat egy példányát,
  • a  földgázkereskedővel megkötött földgázkereskedelmi szerződést
  • „Min-Földgáz-intézmény _lista_354_2022_szerint” nevű excel fájlt

Felhívjuk Tisztelt Intézmények figyelmét, hogy a 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében közzétett határidőt szíveskedjenek betartani.

Nyilatkozat a 354 Korm. végrehajtásához

Tisztelettel:
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság