Vissza Tájékoztató intézményi adatkarbantartással kapcsolatosan

Tisztelt Intézmények!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V.25.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által működtetett központosított közbeszerzési portálon (továbbiakban: Portál) az aktuális éves adatkarbantartás elvégzése szükséges.

Kérjük, hogy intézményük adatait ellenőrizni, szükséges esetben aktualizálni, frissíteni, továbbá az alábbi aktuális és hatályos dokumentumokat az intézmény adatlapjához feltölteni szíveskedjenek:

  •      alapító okirat (önkormányzat esetében: törzskönyvi kivonat),
  •      intézményi csatlakozási nyilatkozat (a nyilatkozatminta a Portálon a „Dokumentumtár – Sablonok” menüpontban található meg),
  •      a csatlakozási nyilatkozatot aláíró képviseletre jogosult közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája.

Az intézmény adatainak karbantartására és felhasználói jogosultságok kezelésére az intézmény adatlapján megjelölt „Adminisztrátor” szerepkörrel rendelkező felhasználók jogosultak.

Kérjük, hogy amennyiben a fentiek szerinti Kormányrendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettségüket még nem teljesítették, azt lehetőség szerint mihamarabb, de legkésőbb
2023. május 15. napjáig elvégezni szíveskedjenek.

Az adatkarbantartás elvégzésével kapcsolatos teendőkről további részletes tájékoztató érhető el a „Dokumentumtár / Hírfájlok” menüpontban.

Tisztelettel:
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

Segítség a Portálhoz

Amennyiben kérdése van, vagy hibát szeretne bejelenteni, kérjük írjon e-mail-t az alábbi címre:

kkpsupport@kef.gov.hu

Az új Portál bevezetése kapcsán megnövekedett számú megkeresések miatt a kapcsolatfelvétel ideje elhúzódhat, szíves megértésüket és türelmüket köszönjük.