Vissza Tájékoztatás a „Nemzetközi utazásszervezések” tárgyú, KM01NKUT24 azonosítószámú keretmegállapodás megkötéséről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Intézményeket, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság „Nemzetközi utazásszervezések” tárgyban 2024. március 4-én új keretmegállapodást köt, amely hatálybalépésének napja: 2024. március 4.

A 2024. március 4-én hatályba lépő új keretmegállapodás a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet alapján támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvánnyal, valamint az irányító hatóság általi támogató tartalmú nyilatkozattal rendelkezik, erre tekintettel az uniós forrásfelhasználás biztosított.

A keretmegállapodás és annak mellékletei a Portálon (https://www.kozbeszerzes.gov.hu/) a „Közbeszerzési adatok” – „Keretmegállapodások” menüpont alatt a KM01NKUT24 keretmegállapodás azonosítóra szűrve lesznek elérhetőek, a keretmegállapodás adatlapjához kapcsolódó „Dokumentumok” között.

Az új KM01NKUT24 azonosító számú keretmegállapodás alapján legkorábban 2024. március 4-től van mód a 2024. I. negyedéves igények bejelentésére. A keretmegállapodáshoz történő önként csatlakozásra szintén csak ezen időponttól nyílik lehetőség.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Intézményeket, hogy az új keretmegállapodás megkötésére tekintettel a KM01NKUT23 azonosító számú keretmegállapodás 2024. március 4-én hatályát veszti.

Felhívjuk a Tisztelt Intézmények figyelmét, hogy a keretmegállapodás terhére beszerzést megvalósítani továbbra is kizárólag a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által jóváhagyott igénybejelentést követően van lehetőség.

A jóváhagyott igényekről a kötelezett és az önként csatlakozó intézmények is automatikus e-mail visszaigazolást kapnak, ez alapján 2024. március 4-től továbbra is szükséges a Központi Kormányzati Utaztatási Portálon (https://utaztatas.kef.gov.hu/) rögzíteni a jóváhagyott igény azonosítóját és a becsült nettó értékét.

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

Segítség a Portálhoz

Amennyiben kérdése van, vagy hibát szeretne bejelenteni, kérjük írjon e-mail-t az alábbi címre:

kkpsupport@kef.gov.hu

Az új Portál bevezetése kapcsán megnövekedett számú megkeresések miatt a kapcsolatfelvétel ideje elhúzódhat, szíves megértésüket és türelmüket köszönjük.