Tájékoztató orvosi inkubátorok, transzfer inkubátorok igényfelméréséről


2022.06.09. 16:20

Tájékoztatjuk a Tisztelt Intézményeket, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), mint Igényfelmérő, a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott egészségügyi kiemelt termékkör, Orvosi inkubátorok, transzfer inkubátorok tárgykörére vonatkozóan igényfelmérést végez.

Az igényfelmérés célja, hogy a központosított közbeszerzési eljárás előkészítése érdekében a KEF átfogó képet kapjon a kötelezett és az önként csatlakozó intézmények által a korábbi években lefolytatott orvosi inkubátorok, transzfer inkubátorok beszerzéséről, illetve a 2022. évben a tárgyi termékkörben tervezett beszerzéseikről.

Kérjük, hogy szíveskedjenek kitölteni a jelen hírhez mellékelt alábbi fájlt:
igenyfelmeres_esz_inkubator.xlsx" (a továbbiakban: igényfelmérő lap).

Tájékoztatjuk az Intézményeket, hogy az igényfelmérés nem jár vásárlási kötelezettséggel.

A kitöltött igényfelmérő lapot – excel formátumban – legkésőbb 2022. június 15-ig szíveskedjenek megküldeni az kozbeszerzes@eszzrt.hu e-mail címre. (Kérjük, hogy az eredeti excel fájlt szerkeszthető formátumban szíveskedjenek megküldeni, mivel elektronikusan kerül feldolgozásra. Kinyomtatni, szkennelni, vagy pdf formátumba menteni nem kell.)

Az igényfelmérésben nyújtott segítségüket és együttműködésüket köszönjük.

Tisztelettel:
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság