Tájékoztató az „Általános felhasználási célú villamos energia központosított beszerzése - 2022/23” tárgyú, KM01VE2223 azonosítószámú keretmegállapodással kapcsolatosan


2022.09.22. 12:12

Tisztelt Intézmény!
Tisztelt Partnerünk!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az „Általános felhasználási célú villamos energia központosított beszerzése - 2022/23” tárgyú, KM01VE2223 azonosítószámú keretmegállapodást a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság - 2022. szeptember 21-i dátummal, egy hónapos felmondási határidővel - az E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt.-vel felmondta.

A felmondási idő alatt az E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt. keretmegállapodása felfüggesztésre került, a verseny újranyitásokra ajánlatokat már nem nyújthat be.

A felmondás a már megkötött egyedi szerződések teljesítését nem érinti, azokat az egyedi szerződésekben és a keretmegállapodásban meghatározottak szerint köteles teljesíteni.

Tisztelettel:
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság