Tájékoztató az „Általános felhasználási célú villamos energia központosított beszerzése - 2022/23” tárgyú, KM01VE2223 azonosítószámú keretmegállapodás verseny újranyitások ajánlattételi határidejével kapcsolatosan


2022.11.14. 14:28

Tisztelt Intézmények!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az „Általános felhasználási célú villamos energia központosított beszerzése - 2022/23” tárgyú, KM01VE2223 azonosítószámú keretmegállapodásban az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt a versenyújranyitások száma.

A fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy az ajánlattételi időt - amennyiben lehetséges - minimum 4-5 munkanapban szíveskedjenek meghatározni annak érdekében, hogy a Kereskedők érvényes és gazdaságilag megalapozott ajánlatot tudjanak összeállítani, benyújtani.

Tisztelettel:
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság