Tájékoztató az „Általános felhasználási célú földgáz energia beszerzése - 2022/2023” tárgyú, KM01GE2223 azonosítószámú keretmegállapodással kapcsolatosan


2022.09.21. 12:11

Tisztelt Intézmény!
Tisztelt Partnerünk!

Ezúton tájékoztatom, hogy az „Általános felhasználási célú földgáz energia beszerzése - 2022/2023” tárgyú, KM01GE2223 azonosítószámú keretmegállapodásban az E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt.-vel és a MET Magyarország Energiakereskedő Zrt.-vel 2022. szeptember. 20-i dátummal egy hónapos felmondási határidővel felmondta.

A felmondási idő alatt az E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt. és a MET Magyarország Energiakereskedő Zrt. a verseny újranyitásokra ajánlatokat nem nyújthatnak be.

A felmondás a már megkötött egyedi szerződések teljesítését nem érinti, azokat az egyedi szerződésekben és a keretmegállapodásban meghatározottak szerint az E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt.-nek, valamint a MET Magyarország Energiakereskedő Zrt. –nek teljesíteni kell.

Tisztelettel:
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság